นิทรรศการประติมากรรม Vanishing Point โดย ซิน ไชยกุล และ วรสิทธิ์ ขี้เหล็กสี ที่ สมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่

27 Jul 2023

VANISHING POINT นิทรรศการประติมากรรมโดย ซิน ไชยกุล และ วรสิทธิ์ ขี้เหล็กสี 12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2566 สมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่

นิทรรศการประติมากรรม Vanishing Point โดย ซิน ไชยกุล และ วรสิทธิ์ ขี้เหล็กสี ที่ สมาคมฝรั่งเศส เชียงใหม่

พิธีเปิดงานในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 16.00 น เป็นต้นไป

Vanishing Point รวบรวมผลงานของศิลปินไทยรุ่นเยาว์ ซิน ไชยกุล และ วรสิทธิ์ ขี้เหล็กสี ศิลปินทั้งสองท่านใช้การตีความแบบใหม่เกี่ยวกับศีลของชาวพุทธ โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติหรือรีไซเคิล ความเรียบง่ายของรูปทรงและวัสดุทำให้ผู้ชมระลึกถึงแก่นแท้และเตือนใจถึงสถานที่อันเรียบง่ายที่มนุษย์อาศัยอยู่บนโลกใบนี้

ซิน ไชยกุล

ซิน ไชยกุล เกิดเมื่อปี พ.ศ.2543 ณ จังหวัดพะเยา ปัจจุบันเรียนจบอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานศิลปะคุณ ซิน ไชยกุล ได้รับแรงบันดาลใจพุทธสุภาษิต โดยเฉพาะเรื่องความไม่เที่ยงอันเป็นศูนย์กลางของการสร้างสรรค์ผลงานของเธอ ไม่ว่าจะเป็นถึงไม้สักที่ใช้เวลานับเดือนในการแกะสลัก หรือจะเป็นเพียงผักผลไม้ธรรมดาที่มีการสลักพุทธวจนะ ความหมายของงานแต่ละชิ้นถึงกาลเวลานั้นช่างมีความลึกซึ้ง งานประติมากรรมของเธอทำให้ผู้ชมตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิต เพื่อสำนึกถึงความสำคัญของเวลาทุกวินาที งานนิทรรศการครั้งนี้ของคุณ ซิน จะมีการจัดแสดงผักผลไม้สลักชุดใหม่ และผลงานชิ้นเอกของเทอ "Beginner's Mind" "จิตใจของผู้เริ่มต้น" ประกอบไปด้วยไม้สักแกะสลักกว่า16ชิ้น

วรสิทธิ์ ขี้เหล็กสี

วรสิทธ์ ขี้เหล็กสี เกิดเมื่อปี พ.ศ.2531 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
วรสิทธ์ ขี้เหล็กสี จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปวิจิตร สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกเครื่องเคลือบดินเผา

งานของคุณ วรสิทธิ์ เป็นงานที่มีลักษณะเรียบง่าย เช่นการใช้วัตถุดิบรีไซเคิล หรือการสร้างเครื่องปั้นดินเผาจากวัตถุดิบธรรมชาติ เทคนิคการสร้างผลงานศิลปะอันเรียบง่ายของเขาทำให้เรานึกถึงงานศิลปะเกี่ยวกับพุทธศาสนาของคนพื้นบ้านในยุคโบราณ เทคนิคการปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของเขา ทำให้เขาสามารถรวมขั้นตอนการปั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะของเขาได้ ดินเหนียวที่มีสภาพอ่อนนุ่มยามเปียกชุ่ม และแข็งกร้าวยามแห้งและถูกเผา สรุปเรื่องธาตุทั้ง4 และสาระสำคัญของแก่นพุทธศาสนาได้อย่างเข้าใจง่ายและลึกซึ้ง

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ คุณ วรสิทธิ์ จะจัดแสดงเครื่องปั้นดินเผาชุดใหม่ของเขาและพระพุทธรูปซึ่งถูกสร้างจากวัตถุดิบรีไซเคิล