กรมพลศึกษา จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ

09 Aug 2011

กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--กรมพลศึกษา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา กรมพลศึกษา โดยสำนักนันทนาการ กลุ่มเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านไทย สานใจ สานรัก ชิงถ้วยรางวัลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านไทยในกลุ่มเด็กเล็ก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการส่งตัวแทนนักกีฬาและกองเชียร์เข้าร่วมการแข่งขัน

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย สานใจ สานรัก ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องที่จัดขึ้นในรูปแบบของการแข่งขันกีฬาระดับเด็กเล็กซึ่งมีอายุระหว่าง 5-7 ปี โดยมีการละเล่นพื้นบ้านไทย ที่บรรจุเป็นกีฬาที่ใช้แข่งขัน จำนวน 6 ประเภท ซึ่งแบ่งเป็นการแข่งขันประเภททีม ได้แก่ วิ่งเปรี้ยว ชักเย่อ แข่งเรือบก ตี่จับ และการแข่งขันประเภทบุคคล ได้แก่ ม้าหมุน(เก้าอี้ดนตรี) และตีลูกล้อ โดยมีโรงเรียนในสังกัดของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวิชูทิศ โรงเรียนแจ่มจันทร์ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า โรงเรียนวัดเทพลีลา(สิงหประสิทธิวิทยา) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) และโรงเรียนวัดแจงร้อน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางกรมพลศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร พระราชทานถ้วยรางวัลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด(เจ้าเหรียญทอง) จากการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทยทั้ง 6 ประเภทตามที่ได้กล่าวไป โดยทางกรมพลศึกษา จะนำผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ไปศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป ให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

การแข่งขัน วิ่งเปรี้ยว :

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ

เหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนแจงร้อน

การแข่งขัน ชักเย่อ :

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

เหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนเทพลีลา

การแข่งขัน แข่งเรือบก :

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

เหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนเทพลีลา

การแข่งขัน ตี่จับ :

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนเทพลีลา

เหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนแจงร้อน

การแข่งขัน ม้าหมุน :

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนเทพลีลา

เหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนแจ่มจันทร์

การแข่งขัน ตีลูกล้อ :

เหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนแจงร้อน

เหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

เหรียญทองแดง ได้แก่ โรงเรียนเทพลีลา

รางวัลถ้วยรางวัลพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

สำหรับโรงเรียนที่มีผลคะแนนรวมสูงสุด(เจ้าเหรียญทอง) ได้แก่ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

ในส่วนของผลการแข่งขันอื่นๆ ประกอบด้วย

การแข่งขันประกวดกองเชียร์ : ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวิชูทิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนวัดแจงร้อน

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net