“กล่องวิเศษ” โดยอำพลฟูดส์ จับมือกับ เด็กดี ดอทคอม ชวนวัยรุ่น แกะ-ล้าง-เก็บ

30 Jan 2012

กรุงเทพ--30 ม.ค.--อำำพลฟูดส์

โครงการ กล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ ร่วมมือกับ บริษัทเด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ผู้จัดทำเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม เว็บที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ของวัยรุ่น และสถาบันกวดวิชาคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย จัดกิจกรรม “เด็กดีชวนเพื่อนจัดโต๊ะ!” เพื่อจุดประกายให้เยาวชนได้มีโอกาสทำความดีโดยการรักษ์โลกด้วยวิธีที่ทุกคนสามารถทำได้ คือ การร่วมกัน แกะ-ล้าง-เก็บ กล่อง ยู เอช ที แล้วนำไปบริจาคให้ โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box) เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน บริจาคให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยหรือโรงเรียนห่างไกลที่ขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เป็นวัยเรียนเดียวกัน ในกาลนี้มี นายกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด (เสื้อสีเขียว) และ นาย วโรรส โรจนะ ผู้อำนวยการตลาด บริษัท เด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

โดยกิจกรรมดังกล่าว จะมีการจัดตั้งวางกล่องรับบริจาคขนาดใหญ่ บริเวณอาคาร สยามกิตติ์ 1 และสถาบันกวดวิชาคุณภาพชั้นนำจำนวน 13 สาขา เพื่อสร้างความน่าสนใจและเชิญชวนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม รวมทั้งมีการตั้งกล่องบริจาคย่อยในสาขาสถาบันกวดวิชาชั้นนำ และโรงเรียนเครือข่ายของเว็บเด็กดี อีกด้วย กิจกรรมดังกล่าวนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการ แกะ-ล้าง-เก็บ กล่อง ยู เอช ที ผ่านเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม และทางบริษัทอำพลฟูดส์ในนามของโครงการกล่องวิเศษ จะเป็นผู้ทำหน้าที่รับกล่องยูเอชที ที่ทำการแกะ-ล้าง-เก็บ จากสำนักงานบริษัท เด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด รวมไปถึงการให้การสนับสนุนการจัดทำโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และส่งมอบให้แก่โรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมหรือโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศผ่านโครงการกล่องวิเศษ (Magic Box) ในลำดับต่อไป ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 16 มีนาคม 2555

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net

กส