เอสแอนด์พี ปรับระดับความน่าเชื่อถือของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็น AA-

06 Dec 2011

กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--เอสแอนด์พี

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดธนาคารระหว่างประเทศรายเดียวที่ได้รับการปรับระดับขึ้นจากทั้ง 3 สถาบัน นับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลก

สถาบันสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ หรือ ‘เอสแอนด์พี’ ประกาศปรับระดับความน่าเชื่อถือของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จาก A+ เป็น AA- เนื่องจากงบดุลทางการเงินที่เข้มแข็ง ความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง และกลยุทธ์การตลาดในการรุกในตลาดที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตในภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด นับเป็นหนึ่งในธนาคารระหว่างประเทศไม่กี่แห่งที่ได้รับการปรับยกระดับความน่าเชื่อถือโดยเอสแอนด์พี ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาที่เข้มงวด ซึ่งทำให้สถาบันทางการเงินส่วนใหญ่ถูกปรับลดระดับความน่าเชื่อถือ หรือ จัดให้มีสถานะเท่าเดิม

นอกจากนี้ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดยังเป็นธนาคารระหว่างประเทศเพียงธนาคารเดียวที่ได้รับการปรับยกระดับความน่าเชื่อถือจากทั้ง 3 สถาบัน – ได้แก่ เอสแอนด์พี (ปรับเป็น AA-) ฟิตช์เรตติ้ง (ปรับเป็น AA-) และมูดี้ส์ (ปรับเป็น A1) – นับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลก

ปัจจัยหลักที่ทำให้ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ได้รับการปรับยกระดับโดยเอสแอนด์พี ได้แก่

  • สภาพคล่อง และสถานะเงินลงทุนที่แข็งแกร่งเหนือกว่าระดับมาตรฐาน – เอสแอนด์พีระบุว่าสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดเป็น ‘แหล่งสินทรัพย์สภาพคล่องสูง และเป็นสถาบันการเงินแห่งคุณภาพ’
  • สถานะทางธุรกิจที่เข้มแข็ง – กลยุทธ์การวางตำแหน่งทางการตลาด และความคล่องตัวในการปรับตัวให้เกิดความได้เปรียบในตลาดที่ธนาคารดำเนินธุรกิจ มีแหล่งรายได้กระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค ซึ่งล้วนเป็นตลาดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
  • การควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม – เอสแอนด์พีเห็นว่าธนาคารฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการกระจ่ายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ริชาร์ด เมดดิ้งส์ กรรมการบริหารสายการเงินของกลุ่มสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า “เอสแอนด์พีตระหนักดีว่าเราแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากธนาคารระหว่างประเทศอื่นๆ เนื่องด้วยเราดำเนินธุรกิจในตลาดที่กำลังเติบโต เรามีการกระจายแหล่งที่มาของรายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมีงบดุลทางการเงินที่เข้มแข็ง และการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เอสแอนด์พีปรับยกระดับความน่าเชื่อถือแก่ธนาคารของเรา เช่นเดียวกับสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออีก 2 แห่ง นับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลก และเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

พินทิพย์ เอี่ยมนิรัตน์ – องค์กรสัมพันธ์

โทร.: 02 724 8022 แฟกซ์: 02 724 8019

[email protected]