“เด็กดีจัดอ่ะ! เด็กดีชวนเพื่อนมาจัดโต๊ะ!” โดยอำพลฟูดส์ และ เด็กดี ดอทคอม ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทย

13 Jul 2012

กรุงเทพฯ--13 ก.ค.--อำพลฟูดส์

โครงการ กล่องวิเศษ โดยอำพลฟูดส์ และบริษัท เด็กดีอินเตอร์แอคทีฟ จำกัด จัดกิจกรรมโครงการ “เด็กดีจัดอ่ะ! เด็กดีชวนเพื่อนมาจัดโต๊ะ!” ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กไทย และสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จากแผ่นชิปบอร์ด ให้แก่โรงเรียนกุศลวิทยา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 นายกฤษฎา โสภา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด และ นายวโรรส โรจนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ร่วมมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จากแผ่นชิปบอร์ดให้แก่โรงเรียนกุศลวิทยา โดยมีนางไพวัลย์ เหล็งสุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา เป็นผู้รับมอบ โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่ผลิตจากแผ่นชิปบอร์ด จำนวน 90 ชุด ในโครงการ “เด็กดีจัดอ่ะ! เด็กดีชวนเพื่อนมาจัดโต๊ะ!” และนอกจากนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียนอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งการแสดงต้อนรับอย่างอบอุ่นอีกด้วย

โครงการ “เด็กดีจัดอ่ะ! เด็กดีชวนเพื่อนมาจัดโต๊ะ!” ที่เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท อำพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จำกัด กับ บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด และสถาบันกวดวิชาคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย ร่วมกัน แกะ-ล้าง-เก็บ-ส่ง กล่อง ยู เอช ที แล้วนำไปบริจาคให้ โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box) เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลผลิตเป็น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน และบริจาคให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยหรือโรงเรียนห่างไกลที่ขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ทั่วประเทศ และในครั้งนี้โครงการฯได้คัดเลือกโรงเรียนกุศลวิทยา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 148 คน จากการเปิดมาเป็นเวลานาน ทำให้วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เกิดการชำรุดเสียหาย จนทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ และมีจำนวนไม่เพียงพอต่อนักเรียน ทางโครงการ“เด็กดีจัดอ่ะ! เด็กดีชวนเพื่อนมาจัดโต๊ะ!” จึงได้เล็งเห็นถึงสำคัญของปัญหาและต้องการช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงได้ทำการมอบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนที่ผลิตจากแผ่นชิปบอร์ด จำนวน 90 ชุด ให้แก่โรงเรียนกุศลวิทยา ซึ่งการช่วยเหลือในครั้งถือว่าเป็นการร่วมกันช่วยเหลือสังคม และเป็นการมอบโอกาส มอบอนาคตทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนกุศลวิทยานี้ต่อไปได้อีกด้วย

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net