‘มูลนิธิไฟเซอร์ฯ’ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7”

16 Nov 2012

กรุงเทพฯ--16 พ.ย.--บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์

มูลนิธิไฟเซอร์ฯ’ และ มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7”เตรียมพร้อมเยาวชนให้มุ่งสู่เป้าหมาย ด้วยการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน

  • น้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา แนะเยาวชนไทยตั้งเป้าหมายให้ชีวิต
  • เปิดกว้างโลกทัศน์เยาวชนไทย ด้วยกิจกรรม ‘แนะแนวอาชีพ’ พร้อมให้ความรู้ ชี้แนวทางเรื่อง ‘เพศวิถี’ ที่ถูกต้อง
  • ปลูกฝัง ‘ความรักในธรรมชาติ’ แก่เยาวชน ด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม ‘ปลูกต้นไม้คืนป่า’

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้จัด “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7” ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่สดใส”(Get Ready for the Future) โดยมีนักเรียนวัย 12 – 18 ปี จำนวน 30 คน ที่อยู่ภายใต้การอุปการะของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย พร้อมเด็กที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จำนวน 20 คนจากจังหวัดพังงาเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีโอกาสสำรวจค้นหาตนเอง และเสริมสร้างทักษะชีวิตเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่สดใส พร้อมกับพัฒนาภาวะผู้นำ และร่วมทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนชุมชนคืนประโยชน์สู่สังคม โดยมีน้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พิธีกรชื่อดังเป็นวิทยากรพิเศษร่วมทำกิจกรรมบรรยายเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเยาวชน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสำหรับเด็ก ผศ. ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ ที่ใช้กระบวนการละครเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก นำโดยอาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ โดยมี มร. คริสเชียน มาลเฮอร์บีกรรมการบริหาร มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และคุณกล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ให้การต้อนรับ

มร. คริสเชียน มาลเฮอร์บี กรรมการบริหาร มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กล่าวว่า “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7 ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘เตรียมพร้อมสู่อนาคตที่สดใส’ เนื่องจากเยาวชนในค่ายฯ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของชีวิต การตั้งเป้าหมายจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยนำพาพวกเขาไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องในอนาคต กิจกรรมในครั้งนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ค้นหาทำความเข้าใจตนเอง เรียนรู้ที่จะกำหนดเป้าหมายในอนาคต ผ่านกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตแก่เยาวชน ด้วยหวังเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาสามารถก้าวไปสู่เป้าหมาย และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพสามารถเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต สอดคล้องกับภารกิจหลักของทางมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยการสร้างบุคลากรคุณภาพสู่สังคม” ภายในค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ครั้งที่ 7 ได้จัดกิจกรรม “แนะแนวอาชีพ” โดยเด็กๆ จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ อาทิ แพทย์ เภสัชกร อาจารย์ กราฟฟิค ดีไซเนอร์ และพิธีกร โดยมีน้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พิธีกรชื่อดัง หนึ่งในวิทยากรได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตและการทำงานในสายอาชีพของพิธีกรในวงการบันเทิง พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับเยาวชน

น้าเน็ก – เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา หนึ่งในวิทยากรที่มาบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิต

ในการค้นหา และต่อสู้เพื่อทำตามความฝันของตนเองจนสำเร็จ พร้อมฝากข้อคิดให้กับเยาวชนในค่ายว่า “ทุกคนต้องเริ่มจากการค้นหาตนเองและทำความเข้าใจกับตนเองก่อนว่า ตนเองมีความถนัด มีความสุขที่จะได้ทำอะไร อันจะนำไปสู่การตั้งเป้าหมายซึ่งเปรียบเสมือนกับเข็มทิศที่จะช่วยชี้นำเราไปยังทิศทางที่เราต้องการ จากนั้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องพยายามและต่อสู้เพื่อไปถึงจุดหมายแห่งความสำเร็จตามที่หวัง”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาสำหรับเด็ก กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ค้นหาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของตนเอง อันนำไปสู่การตั้ง เป้าหมายให้กับชีวิตซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมี ซึ่งเมื่อได้เห็นเยาวชนให้ความร่วมมือและตั้งใจที่จะเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าเยาวชนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้พัฒนาต่อยอดตนเองต่อไป”

ดร. บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกิจกรรมที่ผ่านมาว่า “ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ของค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ทำให้ได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆ ในหลายๆ ด้าน อาทิ การทำงานเป็นทีมที่ต้องอาศัยความสามัคคี ความร่วมมือจากทุกคนในกลุ่ม มีการรับฟังความคิดเห็นช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน อันถือเป็นสัญญาณที่ดีของการเริ่มต้นภาวะผู้นำในตัวของเยาวชน”

ภายในค่ายฯ เยาวชนได้รับการปลูกฝังทักษะชีวิตด้วยการให้ความรู้ในเรื่อง ‘เพศ’ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง อันนำไปสู่การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในเรื่อง “เพศวิถี” โดยกลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ นำโดย อาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ (อาจารย์เอ๋) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะแบ่งนักเรียนออกเป็นสองกลุ่มตามช่วงอายุตามความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรม คือกิจกรรม “Dance for Life” สำหรับเด็กเล็กระดับชั้น ป.5 – ม.2 ที่ให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสนุกสนานไปกับจังหวะ และเสียงเพลงพร้อมกับการสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศของชายและหญิงอย่างถูกต้อง และกิจกรรม “Up to Me” สำหรับเด็กโตระดับชั้น ม.3 – ม.6 ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคิด วิเคราะห์ถึงทางเลือกแต่ละทางรวมไปถึงผลของการกระทำอย่างรอบคอบเหมาะสมด้วยชุดกิจกรรมที่หลากหลาย

นอกจากนี้ เยาวชนยังได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนป่า ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเกิดความรู้สึกรักและหวงแหนจากการได้ใกล้ชิดเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือ ‘การปลูกฝังให้เยาวชนทุกคนรู้จักการให้ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และรู้จักตอบแทนสังคม’ ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย

กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน” จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2549 เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิในปี พ.ศ. 2547 และเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดพังงา โดยมูลนิธิไฟเซอร์ฯ บริจาคเงินจำนวน 900,000 บาทต่อปี ให้กับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษาและดูแลสุขอนามัยของเด็กๆ ในโครงการ ถึงปัจจุบันมูลนิธิไฟเซอร์ฯ บริจาคเงินแล้วกว่า 6.3 ล้านบาท นับเป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจของมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ในการให้ความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นของประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมการกุศล การศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ และการดูแลสุขภาพ

-กภ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net