นิทรรศการศิลปะชุด “เทิดไท้องค์ราชันย์ไว้เหนือเกล้า”

16 Aug 2012

กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ขอเชิญชมงานนิทรรศการศิลปะชุด “เทิดไท้องค์ราชันย์ไว้เหนือเกล้า” ผลงานของ ชมรมวาดภาพสีน้ำสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กลุ่มคนรักษ์ศิลป์ ระหว่าง วันที่ 3 – 31 สิงหาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ รายได้จากการจำหน่ายภาพนำ ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อ “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”

ชมรมวาดภาพสีน้ำ สนตอ. และ กลุ่มคนรักษ์ศิลป์ ประกอบด้วย วิชาดา อัคนิทัต, ธัญญา ศิริเวทิน, นภาพร ศรจิตติ, ม.ร.ว. พันธุ์เพ็ญ สนิทวงศ์, พรทิพย์ อมาตยกุล, ฉวีพันธ์ ฮันตระกูล, อุษา เหลืองทวีบุญ และฯลฯ โดยมี อ. วชิระ ก้อนทอง หัวหน้าภาคศิลปะสากล วิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นผู้สอนเทคนิคการวาดภาพสีน้ำและสีอะคริลิค ดังนั้นในการแสดงนิทรรศการครั้งนี้จึงมีผลงานทั้งสีน้ำและสีอะคริลิค

“เทิดไท้องค์ราชันย์ไว้เหนือเกล้า” เป็นการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อการกุศลครั้งที่ 3 ที่กลุ่มศิลปินได้ร่วมกับโรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อหารายได้ สมทบทุน “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” และในครั้งนี้ศิลปินทั้งหมดได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยต้องการถวายความรัก, ความจงรักภักดี และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โดยถ่ายทอดผ่านปลายพู่กันในเทคนิควาดภาพเฉพาะตัวของแต่ละศิลปิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ณิชยา ชัยวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ณัฐมณญ์ ธรรมธาดา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมเกียรติ อินทร์สวา เจ้าหน้าที่ประสานงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2653 9000 ต่อ 5020-1

-นท-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net