นักศึกษปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ รุ่น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมนาเชิงวิขาการ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อรองรับการแข

31 Aug 2012

กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สัมนาเชิงวิขาการ หัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของสถาบันการศึกษาไทยเพื่อรองรับการแข่งขันธุรกิจใน AEC”

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 8.00-12.15 น.

โรงแรมสวนสุนันทา(แก้วเจ้าจอม) ชั้น 2 ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จัดโดย นักศึกษปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ รุ่น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยากรผู้ร่วมบรรยาย

1. ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา

2.คุณ สิงหเดช ชูอำนาจ : ผู้อำนวยการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน

3.คุณ สุวัฒน์ นวลขาว : นายกสมาคมโลจิสติกส์และการผลิต TLAPS บริษัท กรีนสปอต ประเทศไทย จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งฟรีได้ที่

หม่อมหลวง ภาวดี จรูญโรจน์ 089-993-9364

คุณ พัชรา ทำเนาว์ 084-904-8816

E-mail: [email protected], [email protected]

-กผ-