7 มี.ค. คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 เข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ

25 Mar 2013

กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 อาจารย์และนักเรียน โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 เข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ โดยมีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา PCPL และผู้แทนจากกิจการร่วมค้าซีเคทีซี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลการก่อสร้างโครงการฯ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การจัดการจราจร กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และงานด้านประชาสัมพันธ์ – ชุมชนสัมพันธ์ของโครงการ หลังจากรับฟังบรรยายแล้ว ได้ลงพื้นที่ดูการก่อสร้าง บริเวณสถานีแยกนนทบุรี 1 ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net