ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

12 Dec 2012

กรุงเทพฯ--12 ธ.ค.--สมาคมประกันชีวิตไทย

นายประวิทย์ หารณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทและชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด จาก นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมีนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และนายสมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์ อุปนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครั้งนี้ ซึ่งยาสามัญประจำบ้านและเงินบริจาคดังกล่าวได้จากงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯต่อไป

-กภ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net