บริษัท ไนซ์ แอคทิไมซ์ นำเทคโนโลยีระดับโลกและความรู้เฉพาะทางเข้าร่วมกับธนาคารและสถาบันการเงินไทยเพื่อต่อสู้กับธุรกรรมทุจริตในระบบการเงินไทย

25 Jul 2013

กรุงเทพฯ--25 ก.ค.--124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง

บริษัท ไนซ์ แอคติไมซ์ เป็นผู้ให้บริการที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุด ในด้านการป้องกัน ความเสี่ยงของธุรกรรมการเงิน และระบบการตรวจตราข้อปฏิบัติ แก่สถาบันการเงินระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมทั้งภาครัฐ และ ผู้ตรวจสอบ ที่เกียวข้อง บริษัท ไนซ์ แอคติไมซ์ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการเงิน ทั้งในไทยและในภูมิภาค เพื่อพัฒนา และใช้งานระบบตรวจจับในระดับองค์กร สำหรับ การฟอกเงิน, การป้องกันการทุจริตทางธุรกรรมการเงิน, และการตรวจลอบตามข้อปฏิบัติพื้นฐาน เพื่อให้สามารถก้าวขึ้นจากระบบที่พึ่งพาบุคคลากรในการตรวจตรา ไปสู่การตรวจตราแบบทันทีทันใด

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจไปในแนวทางที่เกื้อกูลกับทางรัฐบาลไทยเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน รวมทั้งการปัญหาการเกิดการฉ้อฉลทางธุรกรรมในโลกไซเบอร์ บริษัทฯ ให้บริการการตรวจสอบอัตตะลักษณ์แบบเรียลไทม์ การป้องกันการทุจริตแบบหลายช่องทาง การป้องกันการฟอกเงิน และการตรวจตราการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างๆ ให้เป็นไปตามกฏ เพื่อให้สามารถตรวจจับ และหยุดธุรกรรมต้องสงสัย และตรวจสอบลูกค้าใหม่ รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่ต้องห้าม

ในประเทศไทย, ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไนซ์ได้ถูกใช้ให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงินชั้นนำใน 10 อันดับโลก และ สถาบันการเงินไทย ใน 5 อันดับแรกของประเทศ ธนาคารเหล่านี้ใช้มาตรฐานทางเทคโนโลยีของบริษัทฯ ในระบบตรวจจับการฟอกเงิน การป้องกันการทุจริตทางการเงิน การตรวจจับธุรกรรมพร้อมๆ กันหลายช่องทาง การบันทึกธุรกรรมในทันทีทันใด และความสามารถในการป้องกันการทุจริตทางการเงิน ทั้งนี้ผลการตรวจสอบสถาบันการเงินใหญ่ระหว่างประเทศ ได้แสดงให้เห็นว่า

ความต้องการระบบตรวจสอบและตรวจจับการฟอกเงินที่มีความสามารถมีมากขึ้น และความต้องการระบบตรวจตรา ป้องกันการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และการป้องกันการทุจริตก็มีมากขึ้น ธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำ เริ่มเสาะหาระบบในระดับองค์กร เพื่อป้องกันและตรวจตราธุรกรรมที่มากชึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับเงินที่มีมูลค่าสูงมากขึ้นตามมา

“ธนาคารในไทยเริ่มให้ความสำคัญกับ การฟอกเงิน ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กฏระเบียบที่มีความเข้มงวดมากขึ้น และการเกิดการทุจริต ในธุรกรรมการเงิน และไซเบอร์ ที่มีมากชึ้นทุกขณะ บริษัทไนซ์ แอคติไมซ์ จึงได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารไทย เพื่อนำประสพการ ระดับโลกและข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนที่ได้มาจากการติดตั้งและพัฒนาระบบให้แก่ธนาคารใหญ่ๆระดับโลกมาใช้งาน ” อะเมียร์ โอแรด, ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัทไนซ์ แอคติไมซ์กล่าว

“ ในขณะที่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 นี้, บริษัทไนซ์ แอคติไมซ์ ได้ช่วยเหลือเป็นกำลังสำคัญในการปรับตัวให้เข้าสู่กฏระเบียบนานาชาติ และท้องถิ่นที่จำเป็นระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียนด้วยกัน ซึ่งจำนวนธุรกรรมระหว่างประเทศที่มีมากขึ้น บริษัทฯ จะช่วยให้การตรวจสอบและตรวจตราธุรกรรมมีความโปร่งใส และการควบคุม ป้องปรามการฟอกเงินข้ามชาติ การทุจริตทางการเงินและซื้อขายหลักหลักทรัพย์ ได้มากชึ้น “ กล่าวโดยนาย รากาฟ ซากัล, ประธาน บริษัทไนซ์เอเชีย แปซิฟิก “ ในประเทศไทย เราได้เห็นการเติบโตของความต้องการเทคโนโลยี ที่จะช่วยเพิ่มความถูกต้องในการตรวจจับธุรกรรมที่มีจำนวนมากขึ้น มาก เราได้เปรียบในเชิงผลิตภัณฑ์ ที่สามารถวิเคราะห์ที่เหนือกว่า และตรวจจับในทันทีโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยเหลือให้ธนาคารสามารถลดต้นทุน ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้กระชับขึ้น เพื่อผลตอบรับที่ดีกับการบริการลูกค้า “ กล่าวโดยนาง เชอรรี่ อึ้ง กรรมการอำนวยการ ของบริษัทไนซ์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไนซ์ แอคติไมซ์ ได้มีการติดตั้งโมเด็ลที่หลากหลายในการวิเคราะห์ไว้ รวมทั้งระบบวิเคราะห์ ในสถานะการณ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ลากหลายวิธี สำหรับตรวจจับการฟอกเงิน และการตรวจตราตามข้อกำหนดของ FATCA ซึ่งมีความจำเป็น อย่างมากในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบการตรวจวิเคาระห์รุ่นที่ 4 ช่วยให้การตรวจจับการฟอกเงิน และการตรวจตรารายชื่อผู้ต้องสงสัยสามารถรองรับการตรวจเช็คชื่อไทยและภาษาต่างๆ รองรับภาษาที่แตกต่างในอาเซียนได้ดี รวมทั้งการให้คะแนนความเสี่ยงของการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เพื่อป้องปรามธุรกรรมต้องสงสัย ทั้งนี้บริษัทไนซ์ แอตติไมซ์ ยังให้บริการผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงทางธุรกรรมในส่วนต่างๆ เช่น การป้องกันทางไซเบอร์ อินเตอร์เน็ท การป้องกันธุรกรรมการเงินในภาคธุรกิจและรายย่อย, การป้องกันทุจริตของการใช้บัตรเครดิตและเดบิท-เอทีเอ็ม, การป้องกันการทุจริตของพนักงานภายในธนาคาร, การป้องกันธุรกรรมการฝากเงินและเช็คเข้าบัญชี และการป้องกันทุจริตทางบัญชีฝาก-ถอน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไนซ์ กรุณาติดต่อ: Florence Heynard ([email protected]) Sharon Tan ([email protected]] NICE Systems

สำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ: บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด โทร 02-718-1886 ต่อ 151, 156

-นท-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net