ภาพข่าว: เครือสหวิริยา นำชุมชนศึกษาดูงานเชิงลึก พัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน

02 Sep 2013

กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--เครือสหวิริยา

ทีมพัฒนาชุมชน เครือสหวิริยา นำคณะกรรมการธนาคารชุมชนและสภาผู้นำชุมชนรุ่น 2 บ้านกลางนา และบ้านห้วยทรายขาว และตัวแทนสภาผู้นำชุมชนรุ่น 3 ฝ่ายท่า ดอนทอง หลักเมือง และทางสาย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานเชิงลึก ณ บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ เกี่ยวกับชุมชนครบวงจร นำความรู้ที่ได้มาพัฒนากำหนดทิศทางการทำงาน และกำหนดนโยบายสาธารณะของชุมชน นำไปสู่ “ธงหลักของชุมชน” ในการพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net