ภาพข่าว: รับมอบโล่สามศร

11 Sep 2013

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--โฟร์ พี แอดส์

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย รับมอบโล่สามศร จาก รศ.ดร.สมจินต์ สันถวรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนกิจการ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดียิ่ง เมื่อเร็ว ๆ นี้

-กผ-

สามารถคลิกดูภาพประกอบได้ที่ www.thaipr.net