ภาพข่าว: สภาทนายความฯไว้ใจไทยไพบูลย์ประกันภัย

24 Feb 2014
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมประธานดวงรัตน์ สภาทนายความฯ นายอาทร วงศ์ธนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต และนายวิเชียร ชุปไธสง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แผนประกันภัยรถยนต์เพื่อสมาชิกสภาทนายความ” ซึ่งเป็นแผนประกันภัยรถยนต์ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกสภาทนายความฯ จำนวนกว่า 70,000 คนทั่วประเทศและครอบครัว โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558
ภาพข่าว: สภาทนายความฯไว้ใจไทยไพบูลย์ประกันภัย