ธ.ไทยเครดิตฯ ร่วมกับ #ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัวโครงการ "PA SCAN & PROTECT" สบายใจหายห่วง คุ้มครองทุกที่ ทันทีทุกเวลา ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม TPBInsure

21 Dec 2020

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์แผนประกันภัยอุบัติเหตุสำเร็จรูป PA SCAN & PROTECT ด้วยสโลแกน "สบายใจหายห่วง คุ้มครองทุกที่ ทันทีทุกเวลา" ผ่าน Insurance Digital Platform "TPBInsure" Microsite ประกันภัยออนไลน์ของไทยไพบูลย์ประกันภัย

ธ.ไทยเครดิตฯ ร่วมกับ #ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัวโครงการ "PA SCAN & PROTECT" สบายใจหายห่วง คุ้มครองทุกที่ ทันทีทุกเวลา ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม TPBInsure

โดย นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) และ นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการ/ประธานคณะอำนวยการบริหาร พร้อมด้วย นายยูจีน ฟง จูน เซียง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ธ.ไทยเครดิตฯ ร่วมกับ #ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัวโครงการ "PA SCAN & PROTECT" สบายใจหายห่วง คุ้มครองทุกที่ ทันทีทุกเวลา ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม TPBInsure