ภาพข่าว: ไทย-นิวซีแลนด์ นำโครงการสคูล ลิงค์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษากับจังหวัดระยอง

15 Jan 2014
อภิสิทธิ์ รื่นจิตร์ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เป็นประธานในพิธีต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคนเทอเบอรี เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งเดินทางมาฝึกสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระยองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ ภายใต้โครงการสคูล ลิงค์ ระหว่างเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ และเขตพื้นที่การศึกษา 18 ระยองและชลบุรี โดยมีเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ (ขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด้านการศึกษา ประเทศไทย การศึกษานิวซีแลนด์ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ชมพูนุช ทองบุญรอด (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท กีวี เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นพดล เหลืองอ่อน (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบางละมุง บำรุง ชูประเสริฐ (ที่สี่จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ร่วมในพิธี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 18 อำเภออ่างศิลา จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อบริษัท ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัดคุณมรุต ทวีเพ็ชร โทร 082-011-1168