ภาพข่าว: สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ แสดงความยินดี แพทย์จบหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ประจำปี 2556

06 Aug 2014
เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (คนกลางสูทสีขาว) และศ.นพ. สมยศ จารุวิจิตรรัตนา ประธานอนุกรรมการสอบบอร์ด หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคผิวหนังจากสถาบันต่างๆ ที่สำเร็จหลักสูตร โดยการอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา จะใช้ระยะเวลาการอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 พฤษภาคมของทุกปี ทั้งหมด 4 ปี แพทย์ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าผ่านการอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา สำหรับแพทย์ที่สนใจจะสมัครเข้าอบรมสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 9 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320โทรศัพท์ 0-2716-6857,0-2716-6661-3 ต่อ 9012