ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารสนเทศ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

31 Jul 2014
1. ตำรวจขอความร่วมมือผู้ขับขี่และผู้ซ้อนรถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อคฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 500 บาท สำหรับคนขับ และไม่เกิน 1,000 บาทสำหรับคนซ้อน

2. ตำรวจเตือนผู้ประกอบการร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อความปลอดภัยจากมิจฉาชีพ

3. รรท.ผบ.ตร. กำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สอบสวนทุกคดีอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

4. ตำรวจเร่งจับกุมผู้ก่อเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. ตร. ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง ลดการก่ออาชญากรรมในสังคม

6. พบเห็นการค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ แจ้งเบาะแสที่ สายด่วน 1599 และ 191