ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

30 Jul 2014
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นำโดย ปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 23/2555–2557 ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการสภาฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ภาพข่าว: ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในภาพ: (จากซ้าย) สุธีย์ สุภาพร, สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว, จิระเดช ห้วยหงษ์ทอง, พรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์, พรทิพย์ หิรัญเกตุ, สมทรง สัจจาภิมุข, ปิยะมาน เตชะไพบูลย์, ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร, ธเนศ วรศรัณย์ และประสิทธิ์ วิชัยสุชาติ