สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แถลงข่าว “สรุปดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 2/2557

22 Jun 2014
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “สรุปดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส ๒/๒๕๕๗” ในวันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องกรุงเทพ ๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลลาดพร้าว

มีกำหนดการดังนี้

๑๐.๓๐ น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

๑๑.๐๐ น. เปิดการแถลงข่าวโดย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๑๒.๐๐ น. สื่อมวลชนถามตอบ

พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

02-250-5500 ต่อ 1646-8