ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" จัดกิจกรรม "จิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 3"

11 Jun 2014
นางวิภาดา ศรีธิมาสถาพร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะ “นวกิจจิตอาสา” ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในกิจกรรม "จิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 3" พร้อมมอบแผ่นซีดีเพื่อใช้ทำหนังสือเสียง ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ศูนย์กลางการผลิตสื่อการเรียนรู้หนังสือเบรลล์และหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ
ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" จัดกิจกรรม "จิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 3"