ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" จัดกิจกรรม "จิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 4"

15 Mar 2016
นางวิภาดา ศรีธิมาสถาพร ที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะ "นวกิจจิตอาสา" ใช้เวลาว่างทำประโยชน์เพื่อสังคมในกิจกรรม "จิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 4" พร้อมส่งมอบปฎิทินเก่าที่ได้รับบริจาคตามโครงการ "กระดาษหน้าที่ 3 ปีที่ 5" ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ศูนย์กลางการผลิตสื่อการเรียนรู้หนังสือเบรลล์และหนังสือเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้
ภาพข่าว: "นวกิจประกันภัย" จัดกิจกรรม "จิตอาสาผลิตหนังสือเบรลล์ ครั้งที่ 4"