เอกลักษณ์สปาไทยสู่สปาโลก

20 Nov 2014
สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เอกลักษณ์สปาไทยสู่สปาโลก ในวันที่ 26 พย. 57 ณ บางกอกแนชเชอรัลสปาแอนด์รีสอร์ท ถนนพัฒนาการ 30 กรุงเทพฯ โดยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ ทิศทางการท่องเที่ยวไทยยุครัฐบาลปัจจุบันกับการรับมือสู่ AECในงานจะพบกับการจัดแสดงรูปแบบภูมิปัญญาสปาไทย เพื่อตอบสนองการเดินสู่เป้าหมายเอกลักษณ์สปาไทยสู่สปาโลก ที่เป็นรูปธรรม และชัดเจน สามารถใช้ได้กับทุกสถานประกอบการ ทุกระดับตั้งแต่เล็ก กลาง และรายใหญ่ ที่สำคัญจะรวบรวมความคิดเห็นเพื่อนำเสนอรูปแบบ ให้แก่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

การจัดครั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสปา และส่งเสริมสุขภาพ เช่น การนวดไทยและภูมปัญญาไทย ต้องลงทะเบียน200 บาท ค่าอาหาร เบรค และเอกสาร เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน ติดตามรายละเอียดwww.thaispaoperators.org