ภาพข่าว: เปิดศูนย์เรียนรู้สร้างความคุ้นเคยกับน้ำในเด็กเล็ก

02 Sep 2014
ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นายธนพงษ์ ธนเดชกุล รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนนทบุรี นางธิติยา โอกาดา ผู้เชี่ยวชาญการว่ายน้ำสำหรับทารกและเด็กเล็ก จาก AT Good ร่วมกิจกรรมนำร่อง เปิดศูนย์การเรียนรู้และสร้างความคุ้นเคยกับน้ำ เพื่อให้เด็กเล็กได้ออกกำลังกายในน้ำพัฒนาร่างกาย , EQ และ ฝึกลอยตัวในน้ำได้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเขน เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
ภาพข่าว: เปิดศูนย์เรียนรู้สร้างความคุ้นเคยกับน้ำในเด็กเล็ก