กรีนพีซ จัดแถลงข่าว เกษตรกรรมเชิงนิเวศ เกษตรกรรมต้นแบบของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

30 Oct 2014
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557

เวลา 10.00 น.-12.00 น.

สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย

ชั้น Penthouse อาคารมณียาเซ็นเตอร์ (สถานีรถไฟฟ้าชิดลม)

วิทยากร

ดร. แจเน็ต คอตเตอร์

ฝ่ายวิทยาศาสตร์ กรีนพีซสากล

กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

มูลนิธิชีววิถี

แดเนียล โอคัมโป

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานประเทศฟิลิปปินส์)

มาร์จี้ ลาคานิเลา

เกษตรกรจากประเทศฟิลิปปินส์และสมาชิกกลุ่ม SARILAYA องค์กรเกษตรกรสตรีเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร

หมายเหตุ:

*งานแถลงข่าวดำเนินรายการด้วยภาษาอังกฤษ

ยืนยันการเข้าร่วมงานแถลงข่าวและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

วิริยา กิ่งวัชระพงศ์ ผู้ประสานงานสื่อมวลชน กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โทร 091 770 3523 อีเมล [email protected]