ภาพข่าว: งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี

20 Oct 2014
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ชวาลา ตั้งอยู่ภูวดล (ที่ 3 จากขวา) อดีตเลขาธิการ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี (ที่ 4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ตอ. รุ่น 34) และอดีตนายกสมาคม สนตอ. วาระ 2555 – 2556 ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ที่ห้องอาหารจีนโกลเด้นวิลเลจ, โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต โดยมีอดีตสมาชิกสมาคมฯ ร่วมงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

นฤมล เฑียรฆโรจนกุล

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

โทร: 0-2131-1021 Email: [email protected]