มาลี ตอกย้ำผู้นำด้านน้ำผลไม้ สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Innovation center) เตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปี

24 Mar 2015
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) หรือน้ำผลไม้ มาลี (Malee) คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค โดยสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Innovation center) ใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย พร้อมคุณประโยชน์จากน้ำผลไม้ที่เต็มเปี่ยม

นายพรชัย ชูสงวน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Innovation center) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ มาลี และ/หรือ แบรนด์ลูกค้าที่บริษัทฯ ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ รับจ้างผลิต (Contract Manufacturing) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มีทีมนักวิจัย/ ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำ ปรึกษาและให้การดูแลตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดถึงกระบวนการบริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และคุณประโยชน์สูงสุดเต็มกำลังความสามารถ และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าชั้นนำต่างๆ ได้ดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สร้างห้องปฏิบัติการทดสอบทางประสาทสัมผัส (Sensory Laboratory) ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค เป็นมาตราฐานระดับสากลที่ใช้กันทั่วโลก บริษัทฯ เชื่อว่าการเปิดศูนย์ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Innovation center) แห่งนี้สามารถดึงดูด และรองรับลูกค้าจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปีนี้ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) หรือ MALEE ดำเนินธุรกิจทั้งแบบ Own Brand Manufacturing คือ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม น้ำผลไม้และผลไม้กระป๋องภายใต้ แบรนด์ MALEE รวมถึงนมโคสด 100% นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ รับจ้างผลิต (Contract Manufacturing) ให้กับบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.malee.co.th หรือ Facebook MaleeSociety