ไทยพาณิชย์ จัดงานจับคู่ธุรกิจ Myanmar-Thai Business Matching Day เปิดโอกาสธุรกิจระหว่างเครือข่ายเอสเอ็มอีเมียนมา-ไทย

24 Dec 2019
ธนาคารไทยพาณิชย์เดินหน้าส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีระหว่างประเทศเพื่อคว้าโอกาสการเติบโตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ยกทัพนักธุรกิจเมียนมาร่วมงาน Myanmar-Thai Business Matching Day ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จัดขึ้น เพื่อเปิดเวทีจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเมียนมา ในการร่วมมือนำจุดแข็งของแต่ละธุรกิจส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อขยายช่องทางการค้าระหว่างประเทศไทยและเมียนมา ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าและบริการจากทั้งสองประเทศ ความร่วมมือระหว่างกันจะช่วยเปิดเส้นทางลัดสร้างการเติบโตให้ธุรกิจประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดงาน Myanmar Day 2019 กิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการเมียนมาที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าชาวไทยโดยเฉพาะกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมทั้งสินค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยาดม สินค้าออร์แกนิค เป็นต้น ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางในการทำให้สินค้าเมียนมาร์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาศให้ผู้ประกอบการเมียนมาเข้าใจผู้บริโภคชาวไทยและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวไทยได้ซื้อสินค้าคุณภาพและมีเอกลักษณ์จากผู้ผลิตเมียนมาโดยตรงอีกด้วย
ไทยพาณิชย์ จัดงานจับคู่ธุรกิจ Myanmar-Thai Business Matching Day เปิดโอกาสธุรกิจระหว่างเครือข่ายเอสเอ็มอีเมียนมา-ไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการเมียนมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆ นี้ธนาคารฯได้ร่วมกับ Directorate of Industrial Supervision and Inspection (DISI) ภายใต้กระทรวงการวางแผน การคลัง และการอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดโครงการอบรม SCB SME Training: Practical Guide to Export Myanmar Products to Thailand หลักสูตรให้ความรู้ทางด้านธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเมียนมาในการขยายธุรกิจสู่ตลาดส่งออกในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ ณ เมืองย่างกุ้ง โดยหลักสูตรบรรจุเนื้อหาที่เข้มข้น และเจาะลึกครอบคลุมทั้งด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนการค้า ช่องทางการตลาด ช่องการจัดจำหน่ายทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและช่องทางดิจิทัล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเมียนมาจากหลากหลายธุรกิจเข้าร่วมหลักสูตรเพื่อนำความรู้ไปใช้ต่อยอดและสร้างโอกาสพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้ในอนาคต เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของเมียนมาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรม Myanmar-Thai Business Matching Day และ Myanmar Day 2019 จัดขึ้นที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากนายโม มิน ตาน (H.E. U Myo Myin Than) เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย นายวิน ติน (Mr. Win Tin) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยาณิชย์ นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี นางอภิรดี สินสุขเพิ่มพูน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจต่างประเทศ และนางสาววิทิตา ถิระพร ผู้จัดการสำนักงานผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ย่างกุ้ง เข้าร่วมงาน

ไทยพาณิชย์ จัดงานจับคู่ธุรกิจ Myanmar-Thai Business Matching Day เปิดโอกาสธุรกิจระหว่างเครือข่ายเอสเอ็มอีเมียนมา-ไทย ไทยพาณิชย์ จัดงานจับคู่ธุรกิจ Myanmar-Thai Business Matching Day เปิดโอกาสธุรกิจระหว่างเครือข่ายเอสเอ็มอีเมียนมา-ไทย ไทยพาณิชย์ จัดงานจับคู่ธุรกิจ Myanmar-Thai Business Matching Day เปิดโอกาสธุรกิจระหว่างเครือข่ายเอสเอ็มอีเมียนมา-ไทย