ภาพข่าว: มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

26 Mar 2015
นายประวิทย์ หารณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทและชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด จาก ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 4 จากซ้าย) โดยมีนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากซ้าย) นายทวีเดช งามขจรกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ที่ 2 จากซ้าย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบครั้งนี้ ซึ่งยาสามัญประจำบ้านและเงินบริจาคดังกล่าวได้จากงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯต่อไป
ภาพข่าว: มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย