ภาพข่าว: “นวกิจประกันภัย" บรรเทาหนาวให้พี่น้องภาคเหนือ

12 Jan 2015
สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “บรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 13” เพื่อมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 4,550 ชุด อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ ตลอดจนให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคทางทันตกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ อ. แม่สรวย อ. เมือง และ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย
ภาพข่าว: “นวกิจประกันภัย" บรรเทาหนาวให้พี่น้องภาคเหนือ