ภาพข่าว: EAU จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรับนักศึกษาตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย

23 Feb 2015
ดร.โชติรัส ชวนิชย์ อธิการดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการรับนักศึกษาแบบโควตา (กรณีพิเศษ) ตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง กว่า 30 แห่ง มาร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมสุทธามงคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
ภาพข่าว: EAU จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อรับนักศึกษาตามโครงการเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย