ซิกน่าสนับสนุนเต็มพลัง เพื่อสังคมไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

10 Feb 2015
ซิกน่าพร้อมพนักงาน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับน้องๆจากมูลนิธิดวงประทีป พร้อมมอบเงินบริจาค 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้น้องๆมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ซิกน่าสนับสนุนเต็มพลัง เพื่อสังคมไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

กลุ่มซิกน่า ประเทศไทย นำโดย มร.กัส จิราลโด้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ร่วมกันจัดกิจกรรมตอบแทนสังคม ภายใต้ชื่องาน Cigna CSR Day 2015 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ มูลนิธิดวงประทีป ย่านคลองเตย

กิจกรรมตอบแทนสังคมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของซิกน่าทั่วโลก คือ การช่วยให้ผู้คนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่นั้น มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยแนวทางหนึ่งที่ซิกน่าสามารถทำได้อย่างเป็นรูปธรรมคือการส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและได้เรียนรู้แนวทางที่จะช่วยให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะเราเชื่อว่า ทุกคนควรมีชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงิน

ความร่วมมือร่วมใจกันของพนักงานซิกน่าทุกคน ผนวกกับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากบริษัท จึงทำให้กิจกรรมเพื่อสังคมดังกล่าวเกิดขึ้นได้ โดยซิกน่าได้มีโอกาสสนับสนุนให้น้องๆจากมูลนิธิดวงประทีปมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยการจัดตรวจสุขภาพให้กับน้องๆจำนวน 107 คน โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลชั้นนำ พร้อมมอบความสุขให้กับน้องๆผ่านกิจกรรมสันทนาการสนุกๆหลากหลายกิจกรรม เช่น การสร้างสวนสนุกแห่งความสุข เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยเมนูสุขภาพอีกด้วย และในช่วงท้ายของกิจกรรม ซิกน่าได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิฯจำนวน 300,000 บาท เพื่อให้มูลนิธิฯนำไปเป็นกองทุนเพื่อช่วยส่งเสริมให้น้องๆมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวต่อเนื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของซิกน่าที่ต้องการให้ผู้คนในสังคมไทยได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และซิกน่าจะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้เพื่อทำให้สังคมไทยของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นต่อไป

ซิกน่าสนับสนุนเต็มพลัง เพื่อสังคมไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ซิกน่าสนับสนุนเต็มพลัง เพื่อสังคมไทยมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี