84ปี ล็อกซเล่ย์ มอบทุนสนับสนุน มูลนิธิดวงประทีป

23 Jan 2023

สุรช ล่ำซำ (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย จรัสพงศ์ ล่ำซำ (ที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มอบเงิน 100,000 บาท ในโอกาสครบรอบ 84 ปี บมจ.ล็อกซเล่ย์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ แก่มูลนิธิดวงประทีป โดยมี ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารล็อกซเล่ย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

84ปี ล็อกซเล่ย์ มอบทุนสนับสนุน มูลนิธิดวงประทีป