ฟินันซ่าจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนกับบริษัทเอสบีไอโฮลดิ้ง หนึ่งในกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

13 Feb 2015
บริษัท?ฟินันซ่า?จำกัด?(มหาชน) มีความยินดีที่จะประกาศว่า?บริษัท ฯได้ลงนามข้อตกลงการร่วมทุนกับ?บริษัทเอสบีไอโฮลดิ้ง?จำกัด?(SBIH) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้ง?บริษัท?ร่วมลงทุนเอสบีไอฟินันซ่าไพรเวทอิคิตี้พาร์ทเนอร์?จำกัด?(SBI Finansa Private Equity Partners)?โดยมีกำหนดการที่จะจัดตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์?2558ฟินันซ่าและกลุ่ม?SBI?ถือครองหุ้นในสัดส่วนรายละร้อยละ?50 ของบริษัทร่วมทุน?โดย?เป้าหมายการลงทุนหลักของบริษัท ร่วมทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย?เวียดนาม? พม่า กัมพูชาและลาว??ในอนาคต บริษัทร่วมทุนนี้มีแผนที่จะจัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงที่มีมูลค่าเงินลงทุน?50 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป?โดยจะระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป

SBIH?เป็นผู้บุกเบิกการให้บริการทางการเงินในญี่ปุ่นที่ได้พัฒนาจนเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ด้านธุรกิจออนไลน์ชั้นนำในประเทศ และกำลังต่อยอดทางธุรกิจด้วยการสร้างการเงินระบบนิเวศ (eco-system)?ที่ผสมผสานการให้บริการทางการเงินที่สมบูรณ์แบบ??SBI?ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ในเอเชียที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงโดยการสร้างพันธมิตรกับคู่ค้าสำคัญของท้องถิ่นSBIH?มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน?Minato-ku,?โตเกียวภายใต้การบริหารจัดการโดยนายโยชิทากะ คิทาโอะ (Mr. Yoshitaka?Kitao) ปัจจุบันกลุ่มบริษัท SBI มีพนักงานประมาณ 5,000 คน บริษัทเอสบีไอโฮลดิ้ง?จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น (รหัส: 8473) และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ฟินันซ่าเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินแบบครบวงจร ประกอบด้วย ธุรกิจวาณิจธนกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์??นอกจากนี้ ฟินันซ่ายังดำเนินธุรกิจในด้านบริหารจัดการกองทุนมาตั้งแต่ปี?2537?และมีประวัติยาวนานในการลงทุนในกองทุนเพื่อการลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในประเทศไทย เวียดนามและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซียไซรัส?จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของฟินันซ่าได้มีการทำธุรกิจและร่วมทุนกับ?SBIH?ผ่านการถือหุ้นใน?SBI Royal Securities Plc.?ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ19? ทั้งนี้โดยความร่วมมือกับ?SBIH?ฟินันซ่ามีความมุ่งมั่นที่จะขยายฐานการลงทุนของภาคเอกชนในภูมิภาคนี้