วัดยานนาวา จับมือ ททท. จัดงานใหญ่รับเข้าพรรษา ชวนชาว กทม. ทอผ้าอาบน้ำฝนทันใจ

20 Jul 2015
วัดยานนาวา พระอารามหลวง ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงาน กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตสาทร จัดงาน "ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนทันใจ" ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2558 เชิญชวนประชาชนร่วมกันทอผ้าอาบน้ำฝนถวายเป็นครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร พร้อมชมขบวนแห่ตระการตา ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
วัดยานนาวา จับมือ ททท. จัดงานใหญ่รับเข้าพรรษา ชวนชาว กทม. ทอผ้าอาบน้ำฝนทันใจ

กิจกรรมในครั้งนี้ วัดยานนาวา ได้รับความร่วมมือจากพระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง จังหวัดเชียงราย และอาจารย์สิริวัฑน์ เธียรปัญญา นำกลุ่มทอผ้าชาวไทลื้อ จากบ้านศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มาสาธิตขั้นตอนการทอผ้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีกำหนดการทอให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวัน เพื่อนำถวายในเช้าวันเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นสีสันสำคัญของงาน และเป็นการจัดครั้งแรกในกรุงเทพมหานครด้วย

นอกจากนี้ ประชาชนที่เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสร่วมตัดเย็บผ้า และร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ตลอดทั้งวัน โดยแบ่งเป็น กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น ขบวนแห่เทียนพรรษา ใช้เส้นทางวัดยานนาวา-ตลาดบางรัก-ถนนสาทร การแสดงเพลงฉ่อย นำโดยศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ประชัน คณะลำตัดพ่อสงครามศิษย์แม่จรูญใหญ่ และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงธรรมบรรยาย เป็นต้น

พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดยานนาวา กล่าวว่า ประเพณีเข้าพรรษาเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระสงฆ์จะใช้เวลาช่วงฤดูฝนศึกษาพระธรรมวินัย เว้นจากการธุดงค์จาริกในฤดู

เก็บเกี่ยว ต่อมานางวิสาขาได้ทูลพระพุทธเจ้า ขอถวายผ้าอาบน้ำฝนให้พระสงฆ์ได้ใช้ระหว่างจำพรรษา และทรงมีพุทธานุญาต จนเกิดเป็นประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

"วัดยานนาวา เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม และเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชุมชนบางรัก และเขตสาทรมายาวนาน การจัดงานครั้งนี้ จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น" พระพรหมวชิรญาณ กล่าว

ประชาชนสามารถร่วมงาน "ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนทันใจ" ได้ ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2558 ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 7.00น. เป็นต้นไป โดยการเดินทางที่สะดวกสุดคือทางรถไฟฟ้าที่สถานีสะพานตากสิน และทางเรือที่ท่าเรือสาทร ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมทาง www.facebook.com/dhammaprateep

วัดยานนาวา จับมือ ททท. จัดงานใหญ่รับเข้าพรรษา ชวนชาว กทม. ทอผ้าอาบน้ำฝนทันใจ