ภาพข่าว: FSMARTร่วมมือSAWAD

07 Sep 2015
นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) และนางสาวธิดา แก้วบุตตา กรรมการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 (SAWAD) ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจในการติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมที่สาขาของ SAWAD เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของศรีสวัสดิ์ ตลอดจนพนักงานในแต่ละสาขาได้เติมเงินและชำระเงินแบบเบ็ดเสร็จ โดยเริ่มเฟสแรกที่ 200 สาขา และในอนาคตทางบริษัทมองความร่วมมืออื่นๆ เช่น การติดตั้งตู้เติมเงินบุญเติมในสาขาเพิ่มเติมจากที่SAWAD ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดสาขากว่า 1,400 สาขา รวมถึงการชำระค่าสินเชื่อต่างๆของ SAWAD ผ่านตู้เติมเงินบุญเติม หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยจะช่วยส่งเสริมให้ทั้งสองบริษัทสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าต่างๆได้มากขึ้น