“เทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้” “Southern Border Halal International Fair” (SHIF 2015) วันที่ 8 - 10 กันยายน 2558 เวลา 08.00 – 22.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

08 Sep 2015
วันที่ 8 - 10 กันยายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอจ.ใต้) จับมือศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย จัดงาน "เทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้" หรือ "Southern Border Halal International Fair" (SHIF 2015) เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นสู่ผู้นำธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวฮาลาลในระดับอาเซียนและนานาชาติ พร้อมผลักดันเศรษฐกิจฮาลาลให้เป็นปัจจัยความสำเร็จในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมและธุรกิจฮาลาล, นิทรรศการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล, การสัมมนาอิหม่าม 2,800 มัสยิด การแสดงสินค้าฮาลาลและผลิตภัณฑ์ชายแดนใต้กว่า150 ร้านค้า และการเสวนาพิเศษ เรื่อง "ทางออกปัญหาชายแดนใต้"