ภาพข่าว: มาลี ปันน้ำใจสู่เนปาล มอบผลิตภัณฑ์มูลค่ารวมมากกว่า 1,000,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว รอบที่ 2

03 Jun 2015
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) หรือ น้ำผลไม้ “มาลี” ส่งต่อความห่วงใยผ่านผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ มาลี ให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวประเทศเนปาล ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก โดยทางบริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้ภายใต้แบรนด์ “มาลี” จำนวน 2,344 ลัง รวมมูลค่า 1,065,120 บาท มอบให้แก่ พันตรีชัยวัฒน์ สังข์สวน นายทหารกิจการพลเรือนกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ให้แก่ ผู้ประสบภัย ณ ประเทศเนปาล