ภาพข่าว: มาลี ร่วมสนับสนุนโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” มอบน้ำผลไม้จำนวน 10,000 กล่อง

17 Dec 2015
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) หรือ น้ำผลไม้ "มาลี" ร่วมสนับสนุนโครงการ "ปั่นเพื่อพ่อ" หรือกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการมอบน้ำผลไม้เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 10,000 กล่อง โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุสาหกรรม เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ให้พนักงาน รวมพลังออกปั่นจักรยานสามัคคีในวันแห่งประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วย
ภาพข่าว: มาลี ร่วมสนับสนุนโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” มอบน้ำผลไม้จำนวน 10,000 กล่อง

(นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุสาหกรรม รับมอบน้ำผลไม้จำนวน 10,000 กล่องจากคุณภรณ์นภัส พงศ์สารารักษ์ ตัวแทนบริษัท มาลี สามพราน จำกัด (มหาชน)เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการ "ปั่นเพื่อพ่อ")