ภาพข่าว: พีอาร์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จัดแคมเปญ “โลกสีเขียว ท่องเที่ยวยั่งยืน” ฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

03 Jun 2015
สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (แถวหน้าคนที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดแคมเปญ “โลกสีเขียว ท่องเที่ยวยั่งยืน” เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน 2558) เพื่อรณรงค์ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี มร.มาร์โค เมทเก้ (แถวหลังคนที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ,

อ.คฑา ชินบัญชร (แถวหลังคนที่ 3 จากซ้าย), ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ (แถวหน้าคนที่ 5 จากซ้าย), สิทธิณี กิตติสิทโธ (แถวหลังคนที่ 2 จากซ้าย), กนกรส ศักดานเรศว์ (แถวหน้าคนที่ 1 จากซ้าย) และอนุกรรมการฝ่ายฯทุกท่าน เข้าร่วมงานด้วย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้