กันตาร์ เวิร์ลดพาแนลเผยสรุปผลวิจัยและจัดอันดับ “แบรนด์ที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุด” ทั้งระดับโลกและในไทย“Brand Footprint Report” และ Brand Footprint Global Ranking Top 50”เป็นรายแรกและรายเดียวในโลก

01 Jul 2015
โคคา โคล่า ครองแชมป์แบรนด์ยอดฮิตระดับโลก ตามด้วย คอลเกต และ แม๊กกี้ส่วนตลาดไทย –ดัชมิลล์ คว้าเรตติ้งสถิติรวมถูกเลือกซื้อสูงสุด ส่วน เนสกาแฟ, มาม่า, คอลเกต, บรีส, ดัชมิลล์ คว้า ท็อปแบรนด์ แยกตามกลุ่มสินค้าFMCG

รายงานชุดพิเศษ "BrandFootprintReport" นี้ สรุปผลวิจัยและจัดอันดับแบรนด์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุดจัดทำโดย บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนลจำกัด(KWP)ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึก ที่เน้นหลักการวิจัยแบบคอนซูเมอร์ พาแนล(Consumer Panel) เป็นการใช้ฐานกลุ่มผู้บริโภคตัวอย่างขนาดใหญ่ ในลักษณะ "ครัวเรือน" ทำการเก็บรวบรวมการจับจ่ายที่ทำการตัดสินใจซื้อจริง นำมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษและเป็นลิขสิทธ์เฉพาะของบริษัท ซึ่งประมวลผลด้วย ดัชนี CRPหรือ (Consumer Reach Point) ที่ให้ความแม่นยำที่สุด นอกจากนี้ กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล หรือ KWP ยังนำเสนอ การจัดอันดับในรูปแบบใหม่ภายใต้โครงการ "Brand Footprint Global Ranking Top 50" นับเป็นผู้ริเริ่มทำการศึกษาและจัดอันดับแบรนด์ที่ถูกเลือกซื้อสูงสุดทั้งระดับโลกและระดับประเทศเป็นรายแรกและรายเดียวในโลกพร้อมรางวัลเชิดชูเกียรติKWP Brand Footprint Recognitionเพื่อประโยชน์ของวงการสินค้าFMCG และ วงการค้าปลีก สมกับความเป็นเป็นผู้นำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกโดยเฉพาะ

โดย บริษัทกันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (KWP) เป็นบริษัทในเครือ WPP สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษ โดย เครือ WPPเป็นเอเจนซี่ยักษ์ใหญ่ระดับโลก มีบริษัทในเครือมากกว่า 100 บริษัทกระจายอยู่ทุกทวีป ที่ล้วน เป็นบริษัทผู้นำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่าง ๆทั้งสิ้น อาทิ เอเจนซี่ผู้นำระดับโลกด้านโฆษณา, ด้านสื่อสารการตลาด ด้านวางแผน และบริหารสื่อ , ด้านวิจัยการตลาดและผู้บริโภค, ด้านประชาสัมพันธ์ ตลอดจน ด้านอื่น ๆ ที่อยู่ในหลากหลายธุรกิจ อาทิ Ogilvy, JWT, Grey, Dentsu Y&R, Mindshare, Hill&Knowlton ฯลฯ

ณ ห้องเดอะเรซิเดนท์ 301 โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ, วันที่ 25 มิถุนายน 2558 : มร. ฮาร์เวิร์ด ชาง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) จำกัดจัดงานแถลงข่าว "สรุปผลวิจัยและจัดอันดับแบรนด์ที่มีการตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุดประจำปี 2557หรือ 2014 Brand Footprint Report" และ Brand Footprint Global Ranking Top 50" พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ KWP Brand Footprint Recognitionให้กับเจ้าของแบรนด์ที่ชนะใจผู้บริโภคเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุดในประเทศไทยเป็นปีแรกโดยทำการสรุปเป็นอันดับแบรนด์ที่เป็นภาพรวมของทุกกลุ่มสินค้า และ อันดับแบรนด์ที่แยกตามกลุ่มสินค้าถึง 4 กลุ่มสินค้าหลักได้แก่ กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม(Beverage), กลุ่มสินค้าอาหาร (Food), กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม (Health and Beauty), กลุ่มสินค้าในครัวเรือน และลูกน้อย (Home Care)

สำรวจแบรนด์ชั้นนำกว่า 11,000 แบรนด์ สำหรับสินค้า FMCG 200 กลุ่ม ใน 35 ประเทศ กับ จำนวนการตัดสินใจซื้อถึง 250,000 ครั้ง

มร. ฮาร์เวิร์ด ชาง ผู้จัดการทั่วไป เปิดเผยว่า "รายงานข้อมูลวิจัยชุดพิเศษ "Brand Footprint Report"และ "Brand Footprint Global Ranking Top 50"นี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นรายปี และปีนี้เป็นปีที่ 3 ซึ่งได้ใช้ฐานการทำวิจัยที่ใหญ่ที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการจัดอันดับแบรนด์ที่แม่นยำที่สุด โดยทำการวิเคราะห์แบรนด์ที่น่าสนใจกว่า 11,000 แบรนด์ทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นสินค้า FMCG ถึง 200 กลุ่ม ทำการวิจัยรูปแบบ "Consumer panel" ที่ใช้ฐานกลุ่มตัวอย่างกว่า 412,000 ครัวเรือน คลอบคลุม 4 ทวีป รวม 35 ประเทศทั่วโลก และ เก็บรวบรวมการตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์สินค้า ถึง250,000การตัดสินใจซื้อของเหล่านักช้อป สินค้า FMCG(Shoppers Decisions) สรุปผลวิจัยและข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจึงมีความแม่นยำที่สุด และ เป็นประโยชน์ยิ่งเพื่อนักการตลาดในประเทศไทยที่สนใจข้อมูลบทวิเคราะห์ รวมถึงข่าวสารต่าง ๆรวมถึงเป็นรายงานที่บอกถึงแนวโน้มการเติบโตและถดถอยของแบรนด์ ตลอดจน พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญ เพื่อการปรับตัวได้อย่างทันท่วงทีในตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง

โดยทำการสรุปเป็นอันดับแบรนด์ที่เป็นภาพรวมของทุกกลุ่มสินค้า และ แบรนด์ฮิตที่ถูกเลือกซ้อแยกตามกลุ่มประเภทสินค้า ทั้งในระดับโลก และ อันดับในประเทศไทย ยิ่งกว่านี้ ยังมีการสรุปแนวโน้ม แบรนด์ดาวรุ่งที่เน้นกลุ่มสินค้าที่มีอัตราการบริโภคสูง FMCG (Fast Moving Consumer Goods) ประกอบด้วย กลุ่มครัวเรือน และ ลูกน้อย กลุ่ม เพอร์ซัลแนลแคร์- Personal Care, กลุ่มอาหาร และเครื่องดื่ม ,กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม ฯลฯโดยทำการสรุปเป็นอันดับแบรนด์ที่เป็นภาพรวมของทุกกลุ่มสินค้า

Brand Footprint Global Ranking Top 50 -ผลการจัดอันดับในระดับโลก และ ประเทศผลการอันดับในระดับโลกสำหรับภาพรวมของทุกกลุ่มสินค้าอุปโภค – บริโภค FMCG แบรนด์ที่ติดอันดับที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงสุด 10 อันดับ เรียงตามลำดับ คือโคคา-โคล่า, คอลเกต, แม็กกี้, ไลฟ์บอย, เนสกาแฟ, เป๊ปซี่, เลย์, คนอร์, โดฟและ Tide

สำหรับผลการจัดอันดับ ในประเทศไทย - แบรนด์ที่ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสูงสุด อันดับภาพรวมของทุกกลุ่มสินค้า FMCG คือ ดัชมิลล์ ส่วนอันดับแบรนด์ที่มีอัตราการถูกซื้อสูงสุดอันดับ 1 – 3แยกตามกลุ่มสินค้า มีดังนี้ - กลุ่มเครื่องดื่ม - เนสกาแฟ, แลคตาซอย, ดัชมิลล์ - กลุ่มอาหาร - มาม่า , ดัชมิลล์, เลย์ - กลุ่มสุขภาพและความงาม - คอลเกต, ซันไลท์, คอมฟอร์ท - กลุ่มสินค้าในครัวเรือน –บรีส, ซันไลท์, คอมฟอร์ท

ชูกฎเหล็ก 4 ข้อ กับ ข้อมูลวิจัยสรุปวิเคราะห์ชุด Brand Footprint Report บ่งบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของแบรนด์ และ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ต้องเป็นแบรนด์ทรงพลัง ต้องครบองค์ประกอบของการเจาะตลาด และ เป็นแบรนด์ที่มีความสามารถในการแข่งขัน จากการทำวิจัยชุด "BrandFootprint Report" พบว่า ข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต หรือ ถดถอย ของ แบรนด์สินค้าในกลุ่ม FMCG ก็คือ แบรนด์นั้น ๆ ต้องเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังสามารถดึงดูดให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกซื้อ หรือ อีกนัยหนึ่ง ต้องเป็นแบรนด์ที่มีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่า (Competitive และ ครบองค์ประกอบเพื่อการเจาะตลาด (Penetration proposition) ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลสำรวจการตัดสินใจเลือกซื้อแบรนด์สินค้าของแต่ละครัวเรือน ตลอดระยะเวลา1 ปี ข้อมูลเชิงลึกที่ได้นี้ ถือเป็นปัจจัยลับสุดยอดที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการสร้างแบรนด์ในกลุ่ม FMCG อย่างแท้จริง สังเกตุได้ชัดเจนจาก ดัชนี CRPs (Consumer Reach Point) ซึ่งเป็นดัชนีตัวชี้วัดและการประมวลผล ซึ่งทำให้ข้อมูลวิจัยของ กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล นี้ นอกเหนือจาก มีความแม่นยำแล้ว ยังได้ข้อเท็จจริง และ ปัจจัยของการตัดสินใจเลือกซื้อ หรือ ไม่ซื้อ ที่จะส่งผลต่อการบริหาร แบรนด์สินค้า โดยตรง โดยสามารถสรุปเป็น กฎ 4 ข้อ ในการสร้างแบรนด์ให้เติบโต ที่ส่งผลให้ ดัชนี CRP สามารถรักษาระดับ และคงอยู่ในระดับสูง

กฎ 1 - เพิ่มความแข็งแกร่งให้แบรนด์ เพื่อการเจาะสู่กลุ่มเป้าหมาย Increasing brand penetration is pivotal

กฎ 2 - ทำให้เหล่านักช็อป สามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าของท่าน ให้ได้มากที่สุด Make your brand accessible to as many shoppers as possible

กฏ 3 - ต้องรักษาและให้ความสำคัญแม้กับลูกค้าที่ซื้อเป็นบางครั้งบางคราว Retain and attract lightor occasional buyers

กฏ 4 - จำไว้เสมอว่า ลูกค้าไม่ใช่เป็นสมบัติของคุณ หรือ คุณมีอิทธิพลเหนือผู้ซื้อ Your buyers don't belong to youข้อมูลวิจัยเชิงลึก ของ กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล นี้ เป็นที่ต้องการและมีความน่าเชื่อถือนักทฤษฎีการตลาด ตลอดจนเหล่าศาสตราจารย์ด้านวิชาการ ต่างเห็นพ้องและสนันสนุน องค์ประกอบการเจาะตลาด(Penetration Proposition) ถือ เป็นแนวทางสำคัญของการสร้างแบรนด์ โดยเฉพาะศาสตราจารย์ ไบรอน ชาร์ป ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ได้สรุปข้อคิด ปัจจัยต่อเจริญเติบโตของแบรนด์ที่เขาได้ทำการศึกษา และ สั่งสมประสบการณ์จากการเฝ้าวิเคราะห์ติดตามแบรนด์ต่าง ๆ มายาวนาน โดยใช้ข้อมูลวิจัยต่าง ๆ ของ กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล ประกอบการศึกษาตลอดมา

สามารถดูข้อมูลได้ที่http://www.brandfootprint-ranking.com นอกจากนี้ หากอยากปรึกษาข้อมูลด้านการให้บริการข้อมูลวิจัย กันตาร์ฯ ให้บริการในรูปแบบสมาชิก และ แบบProject ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความจำเป็น ทั้งแบบ รายปี / ราย 3 ปี และ สมาชิกระยะยาว 5 ปี เพื่อรับข้อมูลวิจัยพร้อมประมวลผลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ด้วยบริการ 3 ระดับ คือ Core Service, Special Analysis และ Advanced Service (Expert Analysis) คลิ๊กดูข้อมูลได้ที่ www.kantarworldpanel.com