ภาพข่าว: แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส 2 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

07 Jul 2015
อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก (คนที่ 3 จากซ้าย) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) พร้อมด้วย สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (คนที่ 4 จากซ้าย) รองประธานด้านประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร สทท. และ ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร(คนที่ 5 จากซ้าย) รองประธานด้านประสานงานอาเซียน สทท. ร่วมแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในไตรมาส 2/2558 โดยมี จุลลดา มีจุล (คนที่ 1 จากซ้าย) นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง (คนที่ 2 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน (คนที่ 7 จากซ้าย) ที่ปรึกษาโครงการ และ ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ (คนที่ 6 จากซ้าย) ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ