ภาพข่าว: ริเวอร์มอบเงินแก่นิธิสงเคราะห์ฯเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

23 Jun 2015
ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ (ที่4จากซ้าย) ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์ฯเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์ รับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เข้าโครงการพิเศษ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากกลุ่มบริษัทอิตัลไทย โดยมีนายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย (ที่4จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้พร้อมด้วยคณะสมาคมเผยแพร่และส่งเสริมศิลปวัตถุ ร่วมมอบเงินจำนวนดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมาคมฯ ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้
ภาพข่าว: ริเวอร์มอบเงินแก่นิธิสงเคราะห์ฯเด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ