ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการทำบุญร่วมกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

15 Dec 2015
ขอเชิญชวนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ "ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา" ในวาระฉลอง79 ปี วันสถาปนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาในวันที่ 3 มกราคม 2559 เงินทำบุญทั้งหมดนำไปบูรณะซ่อมแซมอาคารเรียน ระบบสาธารณูปโภค สื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทันสมัย เพื่อให้โรงเรียนคงความเป็นเลิศในวิชาการแขนงต่างๆ ดังที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแหล่งผลิตต้นกล้าของแผ่นดินรุ่นแล้วรุ่นเล่าตลอด 79 ปีที่ผ่านมา

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานี้ กองละ 3,179 บาท (เลข 3 และ1 หมายถึงวันที่ 3 เดือนมกราคม 79 คือจำนวนปีซึ่งเป็นอายุของโรงเรียน) โดยคณะกรรมการมีเป้าหมายจำนวน 10,000 กอง (มีความหมายว่า รักต.อ ขอจงอยู่ยืนนาน 10,000 ปี)

ร่วมทำบุญโดยโอนเงินตามกำลังศรัทธาเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสยามสแควร์

ชื่อบัญชี "ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา-เตรียมอุดมศึกษา" บัญชีเลขที่052-0-43111-1

Faxใบ pay in ที่ 02 252 0229 หรือที่ตัวแทนรุ่นนักเรียนเก่าของท่าน

ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2559

ผู้ต้องการใบรับเงินบริจาคกรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่ ใบรับเงินจะออกให้โดย สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนี้ ไม่สามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้

อนุโมทนาบุญร่วมกัน คิดสิ่งใดสมความปรารถนา