บ้านม้าร้องชุมชนพัฒนา เครือสหวิริยาร่วมหนุน

08 Jan 2016
ชุมชนต้นแบบพัฒนาตัวอย่าง บ้านม้าร้อง อ.บางสะพาน จัดกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง ผ่านกิจกรรมประชุมประจำเดือน พร้อมเปิดทำการธนาคารชุมชน เปิดตลาดนัดผักชุมชน และจัดงานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยมีผู้นำและชุมชน มาร่วมกิจกรรมกัน กว่า 100 คน นับเป็นต้นแบบที่ดีของชุมชน อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ด้วยความร่วมมือของชุมชน และเครือสหวิริยาร่วมหนุนเสริมงานพัฒนา สร้างความก้าวหน้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
บ้านม้าร้องชุมชนพัฒนา เครือสหวิริยาร่วมหนุน บ้านม้าร้องชุมชนพัฒนา เครือสหวิริยาร่วมหนุน บ้านม้าร้องชุมชนพัฒนา เครือสหวิริยาร่วมหนุน บ้านม้าร้องชุมชนพัฒนา เครือสหวิริยาร่วมหนุน