โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตจัดงานทำบุญครบรอบ 17 ปีของโรงแรมฯ

21 Sep 2022

ในโอกาสครบรอบ 17 ปี โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต คณะผู้บริหารและพนักงาน จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าในการดำเนินกิจการ ในการนี้ได้อาราธนาพระสงฆ์จาก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดชนะสงคราม วัดกัลยาณมิตร วัดระฆังโฆสิตาราม วัดบรมสถล (วัดดอน) รวม 81 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ - ฉันภัตตาหารเพล โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมตตาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องสุวรรณภูมิ แกรนด์ บอลรูม ของโรงแรมฯ

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ตจัดงานทำบุญครบรอบ 17 ปีของโรงแรมฯ