มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ และนานมีบุ๊คส์ จัดพิธีมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ 19 ปี 2558 พร้อมเปิดตัวหนังสือ “เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด”

08 Oct 2015
มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 พร้อมเปิดตัวหนังสือ "เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด" รวมเรื่องสั้น 25 เรื่องที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 –16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ซอยสุขุมวิท 31