มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นานมีบุ๊คส์ จัดพิธีมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ 19 ปี 2558 พร้อมเปิดตัวหนังสือ “เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด”

13 Oct 2015
มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 พร้อมเปิดตัวหนังสือ "เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด" รวมเรื่องสั้น 25 เรื่องที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 –16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ซอยสุขุมวิท 31

มีรายละเอียดงาน ดังนี้

09.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

10.00 น. แถลงข่าว โดย กัญญา ชลศึกษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประธานมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ม.ล.สุภรัตน์ เทวกุลฯ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (ศสส.) สสส. และบูรพา อารัมภีร นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

11.00 น. เปิดใจผู้ได้รับรางวัลพิเศษ พร้อมแนะนำหนังสือ "เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด" โดย จรัญ ยั่งยืน อนันต์ เกษตรสินสมบัติ และฉมังฉาย ดำเนินรายการโดยจรูญพร ปรปักษ์ประลัย

13.00 น. ข้อสังเกตจากกรรมการในการอ่านเรื่องสั้นขนาดสั้นของผู้ส่งเข้าประกวด โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง นรีภพ (สวัสดิรักษ์) จิระโพธรัตน์ และจรูญพร ปรปักษ์ประลัย

14.00 น. ฟังอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "เรื่องสั้นขนาดสั้น-พลังและรสชาติกระแทกใจ" โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง และนิรันศักดิ์ บุญจันทร์