ABB ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก 4 ปีซ้อน

29 Apr 2016
เอบีบี คว้ารางวัลองค์กรที่มีจริยธรรมสูงที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จากสถาบันเอธิสเฟียร์ สถาบันชั้นนำระดับโลก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัยที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดย Ethisphere จะประเมินความมีจริยธรรมของบริษัทจากองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ โปรแกรมด้านจริยธรรมและการบังคับใช้ 35% ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 20% วัฒนธรรมด้านจริยธรรม 20% บรรษัทภิบาล 15%และความเป็นผู้นำ นวัตกรรม และชื่อเสียง 10% และบริษัทเอบีบีก็ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้ถึง 4 ปีติดต่อกัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความโปร่งใสในการทำงานจากหลัก Safety & Integrity ของเอบีบี ทำให้มั่นใจได้ว่าเอบีบีจะก้าวสู่ Next Level ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ABB ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมสูงสุดในโลก 4 ปีซ้อน