ภาพข่าว: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

22 Jan 2016
กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ท่องเที่ยวก้าวไกลต้องไปด้วยกัน" ภายในงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) โดยมี อิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองประธานด้านประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร สทท., ศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข (คนที่ 2 จากซ้าย) รองประธานด้านบริหาร สทท., พรทิพย์ หิรัญเกตุ (คนที่ 6 จากซ้าย) รองประธานด้านตลาดต่างประเทศ สทท., สมทรง สัจจาภิมุข (คนที่ 7 จากซ้าย) รองประธานด้านกิจกรรมพิเศษ สทท., พรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์ (คนที่ 1 จากซ้าย) กรรมการ สทท. ร่วมด้วย คณะกรรมการ สทท. และ สื่อมวลชน ร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ภาพข่าว: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่ 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ